Privacy statement, Copyright en Disclaimer

Privacy statement
Wanneer jij je persoonsgegevens aan LECTIO Recruitment stuurt, geef je ons uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van een nieuwe baan. LECTIO Recruitment zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel werk te vinden.

Copyright
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door LECTIO Recruitment. Zij worden beschermd onder de Nederlandse en internationale (copyright)wetgeving. LECTIO Recruitment probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Disclaimer
LECTIO Recruitment sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van deze website. Iedere bezoeker van www.lectio.nl uitment stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer.
LECTIO Recruitment zet zich in voor de actualiteit en zorgvuldigheid van de weergave en de inhoud van de website. Voor een goede toegankelijkheid en informatieverstrekking, behoudt LECTIO Recruitment zich het recht om de inhoud van deze website te wijzigen.

De informatie over en van LECTIO Recruitment is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan LECTIO Recruitment niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledigheid, onjuistheden, eventuele storingen of voor teksten die op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden. Aan de inhoud kan zodoende geen enkel recht worden ontleend, het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor het risico van de gebruiker.

LECTIO Recruitment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij het gebruik van informatie, diensten of producten van sites waarnaar wordt verwezen m.b.v. hyperlinks. LECTIO Recruitment gebruikt deze links om u te informeren, maar is er niet verantwoordelijk voor.